Korzystanie z tej strony jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych w celach analiycznych oraz marketingowych zgodnie z warunkami opisanymi na stronie www.soczewki365.pl/rodo.
zamknij

Regulamin sklepu internetowego Soczewki365.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

a. Niniejszy regulamin sporządzony został na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z dostępnymi przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze sklepu internetowego Soczewki365.pl. Właścicielem sklepu jest firma Soczewki365.pl z siedzibą w Strzeszowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy w KRS – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000693631 , NIP 9151805232 , REGON 368205599 zwane dalej Sklepem. 


b. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
c. W sklepie internetowym soczewki365.pl można zakupić soczewki kontaktowe, płyny do pielęgnacji miękkich oraz twardych soczewek kontaktowych, okulary przeciwsłoneczne, oprawy korekcyjne znajdujące się w aktualnej ofercie sklepu.
d. Kupujący jest świadomy, tego, że oferowane przez sklep soczewki365.pl produkty są wyrobami medycznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. Z 2010r., Nr 107 poz.679).
d. Umowa zawarta między Soczewki365.pl a konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jest umową zawartą na odległość z rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r.o prawach konsumenta.

§ 2 Definicje

a. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
b. Sprzedawca – soczewki365.pl z siedzibą w Strzeszowie. przy ul.Polna 12., kod pocztowy 55-114, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/we Wrocławiu., IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000693631., o kapitale zakładowym 5000., NIP 9151805232., REGON  368205599
c. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,
d. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.soczewki365.pl .
e. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
f. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
g. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
h. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1.Adres Sprzedawcy: ul Polna 12, 55-114 Strzeszów.
2.Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@soczewki365.pl .
3.Numer telefonu Sprzedawcy:  790 632 653
4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy rachunek
pln 28 1050 1575 1000 0090 8022 7441
eur 54 1050 1575 1000 0090 8022 7458
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-17.00.

§ 4 Warunki dokonywania zakupów

a. Czas realizacji towaru wskazany jest w opisie towarów i obowiązuje od chwili uzyskania wpłaty bądź złożenia zamówienia pobraniowego do chwili wysyłki produktów.
b. W przypadku wyboru nietypowych parametrów czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym kupujący zostanie poinformowany drogą mailową w terminie 30 dni od daty złożenia zamówienia.
c. Jeśli zamówione produkty nie będą dostępne w magazynie oraz u producenta, kupujący jest informowany drogą mailową w terminie 30 dni od daty przyjęcia zamówienia, o niedostępności towaru i ma on prawo zdecydować czy będzie oczekiwał na realizację czy rezygnuje z zamówienia. Jeśli kupujący podejmie decyzję o rezygnacji, sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu płatności uiszczonej przez kupującego.
d. Zamawiający może złożyć zamówienie poprzez:
- kliknięcie ikony „ Kupuję” na kartach produktu oraz wypełnienie formularza zamówienia na stronie soczewki365.pl
- kontakt telefoniczny z numerami telefonu wskazanymi na stronie,
-kontakt ze sklepem za pomocą skrzynki mailowej na adres sklep@soczewki365.pl
-przez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.
e. Zamówienia realizowane są dopiero w chwili gdy złożone są prawidłowo i zrozumiale.
f. Sklep może przyznać rabaty obniżające cenę, działają one po wprowadzeniu hasła z kuponu rabatowego na stronie soczewki365.pl w koszyku. Kupony rabatowe nie łączą się.

§ 5. Realizacja zamówienia, dostawa i ceny

a. Do przesyłki dodawany jest dowód zakupu w postaci paragonu, na życzenie klienta dodawana jest faktura VAT)
b. Aby zamówienie zostało realizowane musi być prawidłowo złożone na stronie sklepu. Podczas składania zamówienia należy prawidłowo wskazać dane takie jak: imię, nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail, nr kontaktowy oraz wskazać produkty z asortymentu sklepu które chcą Państwo zakupić. Przesyłka z produktami zostanie dostarczona pod wskazany adres za pośrednictwem poczty polskiej, firmy kurierskiej lub InPost. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki przez przewoźnika z przyczyny niepodania przez klienta pełnego adresu dostawy (np. brak nazwy firmy, brak numeru mieszkania) W takiej sytuacji koszt ponownej dostawy ponosi klient.
c. Zamawiający w sklepie internetowym soczewki365.pl składając zamówienie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonał badań wzroku u specjalisty, a parametry soczewek wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosił roszczeń do firmy Soczewki365.pl dotyczących ich złego dopasowania.
d. Ceny w sklepie internetowym soczeki365.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
e. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen obowiązujących w sklepie, zmiany te nie będą miały wpływu na zamówienia które złożone zostały w czasie obowiązywania poprzednich cen.
f. W przypadku rezygnacji z zamówienia prosimy o jak najszybszą informację telefoniczną bądź mailową na adres sklep@soczewki365.pl, ponieważ staramy się przetwarzać zamówienia jak najszybciej po jego otrzymaniu.
g. Wszystkie barwy produktów wskazane w sklepie internetowym to kolory poglądowe, mogą różnić się nieco od kolorów rzeczywistych

§ 6. Płatność i wysyłka

a. Koszty wysyłki po przedpłacie to:
Poczta Polska paczka Kurier – 13,50 zł (90% doręczana jest następnego dnia roboczego)
Po nadaniu wysyłana zostaje do klienta informacja z numerem nadawczym. Pod niżej zamieszczonym linkiem można śledzić przesyłkę wprowadzając numer nadawczy:
http://emonitoring.poczta-polska.pl/

Poczta Polska odbiór w punkcie - 11 zł


Kurier GLS – 15,00 zł (99 % paczek dociera do odbiorcy następny dzień roboczy)
Po nadaniu wysyłana zostaje do klienta informacja z numerem nadawczym. Pod niżej zamieszczonym linkiem można śledzić przesyłkę wprowadzając numer nadawczy:
https://gls-group.eu/PL/pl/grupa-gls
Paczkomat – 13,99 zł ( przesyłkę należy odebrać w ciągu trzech dni z paczkomatu, w przeciwnym razie paczka zostanie przekazana do oddziału InPost i przechowywana tam będzie przez 11 dni. Przesyłki doręczane do paczkomatu są w 1-3 dni. Cześć paczkomatów w większych miastach obsługiwana jest nawet w soboty)
Odbiór w punkcie-poczta, stacja orlen, kiosk Ruch- 9 zł ( 90% przesyłek dostarczanych jest następnego dnia roboczego do punktu) Przesyłkę śledzić można za pomocą strony :http://emonitoring.poczta-polska.pl/
b. Wysyłka krajowa z płatnością przy odbiorze:
Poczta Polska paczka priorytetowa – 16 zł (90 % doręczana jest następnego dnia roboczego)
Kuriek GLS – 22 zł (99 % paczek dociera do odbiorcy następny dzień roboczy)
 c. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.
d. Dostępne formy płatności to: przelew bankowy, Payu, Przelewy24 oraz płatność przy odbiorze

§ 7. Reklamacje

a. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.
b. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym
c. Reklamacje towarów posiadających wadę mogą być składane na podstawie rękojmi za wady fizyczne lub prawne, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu,
d. Jeśli ujawnią się wady Kupujący z tytułu rękojmi może skorzystać z jednej z czterech możliwości:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem że wada jest istotna,
c) żądać wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad,
d) żądać usunięcia wady
e. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
f. W przypadku złożenia innej reklamacji, która nie będzie odpowiadała wymogom regulacji dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, Sprzedawca udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
g. W celu dokonania zwrotu gotówki za reklamowany towar Klient powinien przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży – w szczególności paragon (oryginał lub kopię), fakturę VAT, potwierdzenia zawarcia transakcji
h. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy
i. Składając reklamację należy podać krótki opis wady oraz adres do korespondencji zwrotnej. Warunkiem przyjęcia soczewek kontaktowych do ekspertyzy jest przesłanie ich wraz z opakowaniem oraz zabezpieczenie przed  wyschnięciem . Należy soczewki zabezpieczyć w pojemniczku na soczewki i przesłać na adres sklepu.
j. Warunkiem przyjęcia do ekspertyzy okularów jest dostarczenie ich w twardym etui zabezpieczającym przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
Reklamowane produkty proszę przesłać na adres :
soczewki365.pl sp. z o.o.
ul Polna 12, 55-114 Strzeszów
k. W przypadku gdy klient wiedział o wadzie w momencie zawierania transakcji sklep jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązania sporów dotyczących zakupów internetowych, kupujący może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution@, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość


a. Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu czternastu dni
b. Bieg terminu określonego w pkt. a rozpoczyna się od dostarczenia Produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
c. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt. a biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części
d. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
e. Oświadczenie może być wysłane pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail na adres sklep@soczewki365.pl; jeśli to możliwe prosimy podpisany oryginał dołączyć do przesyłki zwrotnej. Przesyłkę zwrotną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przesłać na adres sklepu na własny koszt.
f. Do konsumenta należy obowiązek zwrotu rzeczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia , w którym odstąpił od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu ponosi konsument. W przypadku gdy konsument w zamówieniu wybrał inny niż najtańszy sposób dostarczania rzeczy opisany w § 6 niniejszego regulaminu sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
g. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
h. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
i. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
j. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
k. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu w odniesieniu do umowy:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
l. Kupujący zobowiązany jest zwrócić wszystko to co otrzymał od sprzedającego w stanie niezmienionym.
ł. Dane adresowe oraz kontakt w sprawie odstąpienia od umowy:
soczewki365.pl sp. z o.o.
ul Polna 12, 55-114 Strzeszów

§ 9. Ochrona danych osobowych

a. Soczewki365.pl są Administratorem Twoich danych osobowych.

b. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w postaci zmierzania do zawarcia z Tobą umowy, lub umowa już zawarta pomiędzy Tobą a Soczewki365.pl, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

c. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

d. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

e. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie "Przetwarzanie danych".

f. Możemy przekazywać Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: 

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, takim jak:  firmy księgowe, kancelarie prawnicze, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

oraz innym odbiorcom:

podmiotom z naszej grupy kapitałowej, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą; partnerom handlowym, będącym członkami programu lojalnościowego

g. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC oraz Facebook INC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

h. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie "Przetwarzanie danych".

i. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

j. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

§ 10. Postanowienia końcowe

a. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
b. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
c. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 11. Newsletter - zasady promocji

Klient za zapisanie się do newslettera otrzyma na pierwsze zamówienie rabat w wysokości 10 zł przy zakupach za minimum 100 zł. Rabat ten zostanie wysłany na adres email wskazany podczas zapisania się. Rabat wykorzystany zostać może tylko jeden raz w ciągu miesiąca od daty zapisania się do newslettera.
Dane wprowadzone w trakcie zapisywania się do newslettera zostaną wykorzystane przez sklep soczewki365.pl tylko do wysyłania informacji o promocjach

§ 12. Warunki skorzystania z promocji "Darmowa dostawa"
 
Aby skorzystać z promocji wystarczy w trakcie jej trwania złożyć zamówienie w sklepie soczewki365.pl za minimum 50 zł. Darmowa dostawa dotyczy przesyłek krajowych wysłanych Pocztą Polską lub Odbioru w punkcie po przedpłacie.

§ 13. Warunki skorzystania z promocji "Black Friday 2019"
 
Do każdego opakowania dowolnych soczewek kontaktowych zakupionych w sklepie soczewki365.pl Klient otrzymuje gratis w postaci wielofunkcyjnego płynu do pielęgnacji soczewek evO2lution soft 100 ml. Promocja obowiązuje w dniu 29.11.2019.

Marki soczewek kontaktowych
w naszym sklepie

Marki soczewek kontaktowych