Korzystanie z tej strony jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych w celach analiycznych oraz marketingowych zgodnie z warunkami opisanymi na stronie www.soczewki365.pl/rodo.
zamknij

Jak dobrać soczewki kontaktowe?

Kategoria: soczewki kontaktowe

Soczewki kontaktowe dzielą się na kilka rodzajów i podrodzajów. Ze względu na materiał wykonania możemy je podzielić na szkła twarde oraz miękkie (hydrożelowe lub silikonowo-hydrożelowe). Te pierwsze są dziś bardzo rzadko używane, dlatego reszta podziałów dotyczyć będzie jedynie soczewek miękkich. Ze względu na czas noszenia wyróżniamy kontakty roczne, kwartalne, miesięcznedwutygodniowe i jednodniowe. Szkła kontaktowe korygują różne wady wzroku, dlatego innych soczewek używają astygmatycy, a innych krótkowidze. Wyróżniamy szkła sferycznetoryczne oraz progresywne (multifokalne). Oprócz tego na rynku spotkać można soczewki przeznaczone do użytku w trybie dziennym lub całodobowym. Ze względu na przeznaczenie wyodrębniamy dodatkowo szkła terapeutyczne (zakładane jako opatrunek po chirurgicznej operacji rogówki) i kosmetyczne (kolorowe, powiększające oczy).

Okulista eksponuje soczewki kontaktowe.

Kto dobiera soczewki kontaktowe?

Na rynku dostępnych jest tak wiele rodzajów szkieł, iż pacjent miałby olbrzymie trudności z ich samodzielnym doborem. Ponadto w wyborze soczewek największą rolę odgrywa nie cena, nie marka, nie jakość, ani popularność produktu, lecz indywidualne parametry. Jeśli pacjent ma np. film łzowy słabej jakości, najprawdopodobniej będzie używał szkieł hydrożelowych, wysoce uwodnionych. Skąd jednak ma o tym wiedzieć, jeśli nikt mu tego uprzednio nie powie? Soczewki kontaktowe przeznaczone są niemal dla wszystkich pacjentów. Największa liczba odrzuceń wynika nie z braku predyspozycji do noszenia kontaktów, lecz z ich nieprawidłowego, zazwyczaj samodzielnego, doboru. Szkła kontaktowe dopasowuje wyłącznie specjalista: okulista lub optometrysta podczas szczegółowego badania wzroku.

Jak wygląda dobór soczewek kontaktowych?

Podczas pierwszej wizyty specjalista przeprowadza wywiad z pacjentem, bada wadę refrakcji, a następnie przechodzi do badania w lampie szczelinowej. Pozwala ono na uzyskanie ważnych informacji odnośnie struktur przedniego odcinka oka: np. ilości i jakości filmu łzowego, anatomii rogówki, soczewki, spojówki itd. Dopiero po tym procesie oraz po wykluczeniu przeciwwskazań do noszenia soczewek okulista lub optometrysta przechodzi do założenia próbnych szkieł. Zwraca uwagę na czas adaptacji, odczucia pacjenta, ruchomość kontaktów na oku, ostrość wzroku oraz stan oczu po zdjęciu szkieł. Dopiero potem dokonuje całościowej oceny dopasowania i decyduje o ewentualnym przepisaniu soczewek. Podczas tej samej wizyty specjalista dodatkowo uczy zakładać, zdejmować oraz pielęgnować szkła, przekazuje również najważniejsze informacje odnośnie profilaktyki oraz procesu użytkowania soczewek. To wtedy pacjent dowie się, ile godzin dziennie powinien nosić soczewki, czy musi robić przerwy w trakcie ich użytkowania, czy powinien używać kropli nawilżających. Po tej wizycie pacjent rozpoczyna tzw. okres próbny, a dopiero po nim udaje się na wizytę kontrolną. Wtedy też specjalista dokonuje ostatecznej oceny działania i dopasowania soczewek.

Krzywizna soczewki – bardzo ważny parametr

Prawidłowy parametr zawierający krzywiznę soczewki określa się na podstawie badania w lampie szczelinowej. Jest to krzywizna powierzchni wewnętrznej szkieł, która odpowiada geometrii rogówki. To inaczej wartość określająca wypukłość soczewki, wymagana, by soczewka idealnie leżała na oku i była komfortowa dla pacjenta. Szkła nie mogą być zbyt luźne, ani zbyt ciasne, muszą swobodnie poruszać się wraz z ruchem gałki ocznej. Promień krzywizny soczewki oznacza się skrótem BC, a informację o jej wartości znajdziemy na każdym opakowaniu kontaktów. Producenci podają jednak uśrednioną wartość tego parametru, w związku z czym szkła różnych firm, lecz o takich samych oznaczeniach, mogą się inaczej nosić. Soczewki dopasowuje się zaś głównie w oparciu o krzywiznę i w przypadku pominięcia tej wartości szkła będą źródłem niewygody, a także wielu komplikacji. Jeśli zatem pacjent chce mieć pewność, że soczewki nie będą powodować dyskomfortu, musi udać się na wizytę do specjalisty. Sami nie jest bowiem w stanie pobrać wartości promienia krzywizny.

Okulista na jednej dłoni trzyma soczewki kontaktowe, na drugiej okulary.

Jak dobrać soczewki kontaktowe na podstawie okularów?

Na różnych stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych, ulotkach, banerach można natknąć się na tabele przeliczające moc okularów na moc kontaktów. Istnieje bowiem różnica pomiędzy mocą soczewek a mocą okularów, która wynika z odległości umiejscowienia od oczu pacjenta. Szkła kontaktowe przylegają bezpośrednio do oka, zaś okulary znajdują się w około kilkunastometrowej odległości od niego. Krótkowidze używający dotychczas okularów będą zatem potrzebować „słabszych” soczewek kontaktowych w stosunku do okularów, a dalekowidze „mocniejszych”. Jednak jak już wspominaliśmy wcześniej, dobór kontaktów nie polega jedynie na określeniu mocy i wybraniu najkorzystniejszej cenowo opcji. Bez zbadania przedniej części oka bardzo trudno będzie trafić na odpowiednio leżącą, komfortową soczewkę. Po co zatem narażać się na zakupy po omacku i ryzyko wyrzucenia pieniędzy w błoto?

button

Polecane posty

Marki soczewek kontaktowych
w naszym sklepie

Marki soczewek kontaktowych