Korzystanie z tej strony jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych w celach analiycznych oraz marketingowych zgodnie z warunkami opisanymi na stronie www.soczewki365.pl/rodo.
zamknij

 

Soczewki kontaktowe a praca na wysokości

 

Chcesz podjąć pracę na wysokości, ale nie wiesz, czy Twoja wada wzroku nie stanowi przeciwwskazania do wykonywania obowiązków zawodowych w takich warunkach? Czy osoby, które noszą soczewki kontaktowe mogą pracować na wysokości? Zapoznaj się z naszym poradnikiem i poznaj obowiązujące przepisy.


Z tego artykułu dowiesz się:

• Czym jest praca na wysokości?

• Czy osoby noszące soczewki mogą pracować na wysokości?

• Jakie soczewki wybrać do pracy na wysokości?

Soczewki kontaktowe a praca na wysokości
 

 

Czym jest praca na wysokości?

 

Praca na wysokości należy do prac szczególnie niebezpiecznych. Wymaga ona dobrej kondycji fizycznej pracownika oraz spełnienia szeregu warunków zabezpieczających przed upadkiem (liny, balustrady, siatki itp.).

Definicja pracy na wysokości znalazła się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, nr 129, poz. 844). Są to wszystkie prace wykonywane na wysokości minimum 1 m od poziomu gruntu. Wyjątek stanowią powierzchnie pracy o dowolnej wysokości, które są osłonięte ze wszystkich stron pełnymi ścianami lub ścianami i oknami do co najmniej 1,5 m od powierzchni lub zostały wyposażone w stałe konstrukcje i urządzenia, które gwarantują pracownikowi ochronę przed upadkiem.

Przed podjęciem pracy na wysokości, należy przejść specjalne badania lekarskie (przeprowadza je lekarz z uprawnieniami z zakresu medycyny pracy).

Na potrzeby badań medycznych, pracę na wysokości podzielono na 2 grupy:

• pracę na wysokości do 3 m,
• pracę na wysokości powyżej 3 m.

W przypadku prac na wysokości do 3 m, nie wykonuje się oceny błędników. Do takich prac dopuszczane są również osoby mające wady wzroku (wymagające stałego noszenia okularów). Badania do prac na wysokości powyżej 3 m obejmują ocenę błędników. Dopuszczenia do takich prac nie uzyskają pracownicy, którzy mają wady wzroku wymagające stałego noszenia okularów.

 

Czy osoby noszące soczewki mogą pracować na wysokości?

 

W kodeksie pracy (art. 229 paragraf 3 ustawy z 26.06.1974 roku) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników zdefiniowano szczegółowy zakres badań profilaktycznych pracowników przed dopuszczeniem ich do pracy. Zgodnie z przepisami, osoby, które mają wadę wzroku, wymagającą stałej korekcji poprzez noszenie szkieł korekcyjnych, nie mogą zostać dopuszczone do pracy na wysokości powyżej 3 m. Jest to podyktowane niebezpieczeństwem, które powstałoby w razie przypadkowego strącenia okularów lub spadnięcia pracownika z wysokości (rozbite szkła mogłyby np. uszkodzić oko).

Przepis ten nie dotyczy jednak soczewek kontaktowych. Szkła zakładane są bezpośrednio na gałkę oczną, co nie wiąże się z prawdopodobieństwem urazów oczu podczas upadku z wysokości. Prawidłowo dobrane soczewki nie mogą przypadkowo wypaść z oka. Osoby z wadą wzroku, które chcą podjąć pracę na wysokości, powinny zgłosić się do specjalisty. Okulista lub optometrysta dobierze im soczewki kontaktowe. Najlepiej jest poinformować eksperta o szczególnych warunkach pracy, którą chcemy podjąć. Kolejnym krokiem jest badanie w gabinecie medycyny pracy (należy udać się na nie w przepisanych soczewkach) i przedstawienie jego wyników pracodawcy.

 

Jakie soczewki wybrać?

 

Praca na wysokości bardzo często wykonywana jest w szczególnych warunkach, które grożą nie tylko upadkiem, ale także zapyleniem oczu. Place budowy czy roboty dekarskie najbezpieczniej jest wykonywać w specjalnych goglach ochronnych. Szczelne gogle uchronią nas przed przedostaniem się drobinek kurzu i innych zanieczyszczeń do oczu oraz przed ich osadzaniem na powierzchni noszonych szkieł kontaktowych.

Dla własnego komfortu i ochrony oczu przed infekcją, warto nosić soczewki jednodniowe, które są najbardziej higieniczne. Specjaliści zwykle zalecają szkła wykonane z materiału o wysokiej przepuszczalności tlenu i odpowiednim stopniu uwodnienia (np. soczewki silikonowo-hydrożelowe). Bardzo ważne jest również nawilżanie oczu, aby nie dopuścić do ich przesuszenia.

 

Marki soczewek kontaktowych
w naszym sklepie

Marki soczewek kontaktowych